Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, informationer, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejen­doms­re­la­te­re­de områder via elektronisk post, herunder e-mail og sms, telefon eller brev. EDC-gruppen videregiver ikke mine oplysninger til tredjemand, og samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

EDC-gruppen består af EDC-gruppen a/s, EDC-partner a/s, EDC-holding a/s, Feriepartner Danmark A/S samt de ejen­doms­mæg­ler­fir­ma­er og fe­ri­e­hus­ud­lej­nings­fir­ma­er, som udgør en del af EDC-kæden og/eller Feriepartner Danmark-kæden.

Det er kun selskaberne i EDC-gruppen, som må kontakte dig, og vores nyheder, informationer, tilbud og markedsføring vil især være henvendt til personer, der påtænker at sælge, købe eller udleje en bolig. Kommer der fremover andre relevante produktgrupper eller nye måder at kommunikere på, kan EDC-gruppen benytte dette samtykke til at orientere dig og spørge dig, om du ønsker at opdatere dit samtykke eller dine data.

EDC-gruppen videregiver ikke dine kon­tak­top­lys­nin­ger til personer eller selskaber udenfor EDC-gruppen, medmindre du har givet en forudgående specifik tilladelse hertil.

Yderligere information om, hvordan EDC-gruppen behandler dine per­so­nop­lys­nin­ger kan ses her.

Yderligere information om EDC-kæden kan læses på www.edc.dk/om-edc og yderligere information om Feriepartner Danmark-kæden kan læses på www.feriepartner.dk/om-os/.

Hvis du ønsker information om de data, EDC-gruppen har om dig og mulighed for at opdatere dine data, kan du henvende dig via e-mail til edc@edc.dk.