Re­k­rut­te­rings­po­li­tik

Information om vores behandling af dine oplysninger
Når du søger en stilling hos en EDC-butik, er det den pågældende EDC-butik, som er dataansvarlig i relation til behandlingen af dine indsendte per­so­nop­lys­nin­ger vedr. stillingen. Når du søger en stillinger hos EDC-gruppen a/s, er det EDC-gruppen a/s (CVR-nr. 11167780), som er dataansvarlig i relation til behandling af de per­so­nop­lys­nin­ger, som du indsender vedr. stillingen.

I forbindelse med EDC’s re­k­rut­te­rings­pro­ces indsamler og behandler vi primært almindelige per­so­nop­lys­nin­ger om dig. Dette er først og fremmest de oplysninger, som du sender til os (ansøgning, CV, vi­de­o­p­ræ­sen­ta­tion, billeder og evt. øvrige dokumenter/oplysninger).

Som en del af re­k­rut­te­rings­pro­ces­sen kan det være, at vi også indhenter yderligere oplysninger om dig fra internettet, herunder også fra sociale medier.

Hvis du søger en stilling hos en EDC-butik, kan du dog også blive bedt om at fremsende din straffeattest. Dette skyldes reglerne i hvidvaskloven, hvorefter ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der i visse tilfælde skal kontrollere, hvorvidt deres ansatte er straffet for økonomisk kriminalitet.

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er at vurdere din ansøgning i forhold til en konkret stilling. Vi anvender således dine oplysninger til vores re­k­rut­te­rings­pro­ces, herunder evt. i forbindelse med personligheds- og in­tel­li­gen­stests. I tilfælde af tests eller indhentning af referencer vil vi bede om dit samtykke forinden. Du kan trække dit samtykke vedr. tests og/eller referencer tilbage ved at kontakte os på edc@edc.dk.

Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og oplysningerne videregives som udgangspunkt ikke uden for EDC. Oplysningerne kan dog overlades til vores relevante leverandører (fx test-udbydere eller it-hosting­le­ve­ran­dø­rer). Ydermere kan det være, at vi deler din oplysninger med offentlige og juridiske instanser, hvis dette er påkrævet.

Vi gemmer dine oplysninger indtil den konkrete stilling er besat. Hvis du får stillingen vil dine oplysninger blive en del af din personalemappe. Hvis du ikke får stillingen, sletter vi dine oplysninger senest 6 måneder efter afslaget, medmindre vi aftaler, at vi derefter fortsat kan gemme dine oplysninger.

I henhold til per­son­da­ta­reg­ler­ne har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden dine per­so­nop­lys­nin­ger behandles på. Du kan også læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).

Opdateret af EDC-gruppen a/s, august 2020.