Det aktuelle boligmarked

  Situationen på boligmarkedet er fortsat præget af den kommende bo­ligskat­tere­form, som for langt de fleste ikke får den store betydning, men hvor man i nogle områder og for nogle ejendomstypers vedkommende kan opnå en skatterabat ved at købe og overtage den nye bolig inden årets udgang.

  Konkret kan det aflæses i salgstallene for ejer­lej­lig­he­der i de dyreste områder, altså København og Aarhus, hvor salget fortsat er meget højt. Således var salget af lejligheder i København By, dvs. København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner hele 83 pct. bedre end samme måned sidste år, mens det i Aarhus Kommune er steget 56 pct. siden 2022.

  Også villasalget går stærkt i ho­ved­stads­om­rå­det i september, med en fremgang på 81 pct. i Region Hovedstaden i forhold til sidste år, mens landet som helhed noterer en fremgang i salget på 24 pct. Også her er det bo­ligskat­tere­for­men, der får mange boligkøbere til at slå til nu, for at sikre en skatterabat inden kalenderen siger 2024.

  De markante fremgange i salget i forhold til samme måned sidste år skal ses i lyset af, at salget netop i efteråret 2022 var temmelig dårligt pga. stigende renter og høje energipriser.

  Salget af sommerhuse forløber mere roligt med en gennemsnitlig fremgang på 20 pct., i væsentlighed båret af salget på Sjælland udenfor ho­ved­stads­om­rå­det og Jylland. Der er omvendt solgt færre sommerhuse i år på Fyn og på Bornholm.

  Priserne

  Det ganske heftige marked i ho­ved­stads­om­rå­det sætter sig i boligpriserne, der stiger for både villaernes og ejer­lej­lig­he­der­nes vedkommende: For begge ejendomstyper ses en stigning i de realiserede salgspriser på 4 pct. i forhold til juni 2023. Også på resten af Sjælland stiger priserne, mens de i resten af landet er stort set uændrede.

  Som­mer­huspri­ser­ne er generelt faldende men med undtagelser i Nord- og Vestjylland, hvor de stiger.

  Ser vi på forholdet mellem antal boliger til salg og faktisk solgte, får vi et meget godt billede af situationen i de enkelte områder. Overordnet set har vi over hele landet en fin balance mellem udbud og salg, men i Region Hovedstaden er aktiviteten så høj, at vi må betegne det som sælgers marked for både villaer og ejer­lej­lig­he­der. Udbuddet har ganske vist været stigende, men ikke nok til at opveje efterspørgslen.

  Mest markante tal

  Tydeligste tegn på det hektiske ejer­lej­lig­heds­salg er, hvor meget sælgerne må give i afslag til køber, for at få en underskrift på købsaftalen. For et år siden måtte sælger af en ejerlejlighed i København reducere prisen med i gennemsnit 12,3 pct. fra første udbudspris til endelige salgspris. Det tal er i dag nede på bare 3,3 pct.


  Vil du have en vurdering af din bolig?

  Med et gratis Salgstjek får du en grundig vurdering af din boligs værdi. Her kommer din lokale mægler på besøg og gennemgår boligen sammen med dig.

  Bestil dit Salgstjek

  Hvilken bolig skal vi vurdere?