Det skal du være opmærksom på, når du vælger at udleje din bolig

Regler ved udlejning af bolig

Når du udlejer din bolig, så er der flere ting, du skal være opmærksom på for at opfylde alle regler og krav på området. Vi tager os af en stor del af det praktiske arbejde ved udlejningen, men der er også en del, som du selv er nødt til at stå for - som eksempelvis at opgive lejeindtægten til SKAT. Der findes rigtig mange regler på området, og det kan være svært at overskue dem alle, men her giver vi dig et lille indblik i de vigtigste skatteregler, når det kommer til udlejning..

Der er forskel på, om du udlejer en ejer- eller lejebolig, samt om du selv bor i dele af boligen eller lejer boligen permanent til andre. Når du lejer din ejerbolig ud, skal lejeindtægten altid indberettes til SKAT uanset om du udlejer periodevist eller delvist. Dette inkluderer også forbruget til el, varme osv.

Ejer du en bolig, som du permanent udlejer (eksempelvis forældrekøb), så skal du overholde de gældende skatteregler på området for selvstændige er­hvervs­dri­ven­de og ud­lej­nings­e­jen­dom­me. Derudover skal du føre regnskab for alle indtægter og udgifter, og overskuddet eller underskuddet skal indberettes på din selvangivelse.

Udlejer du din lejebolig ved fx at fremleje den i et antal måneder, skal du betale skat af din lejeindtægt. Dog har du et bundfradrag, der svarer til to tredjedele af din årlige husleje inklusiv a conto, boligstøtte og varme. Det betyder, at du skal betale skat af alt det, der overstiger dette bundfradrag.

Gode råd til udlejning

Hos EDC tager vi os af lejekontrakten, annonceringen, vurdering af ud­lej­nings­pri­sen og flere andre ting, som du derfor ikke behøver at tage stilling til. Du kan selv lave en ind­bo­for­teg­nel­se, hvis du vælger at leje dele af din bolig ud møbleret. Således opstår der ikke tvivl om, hvilke ting der tilhører hvem, når lejekontrakten ophører. På samme måde kan du med fordel lave en fejl- og mangelrapport.

Det kan det også være en god ide at forhøre dig ved dit for­sik­rings­sel­skab i tilfælde af, at dine dæk­nings­for­hold ændrer sig, når du ikke selv bor i boligen. Overvej, om der gælder nogle særlige vilkår for din bolig og den opgang, du bor i, hvis det drejer sig om en lejlighed. Det kan fx være rygning forbudt eller ro i opgangen efter kl. 23:00. Det kan også være en fordel at få med, at lejer forpligter sig til at aflevere lejligheden i samme stand, som vedkommende overtog den – dvs. lejer skal stå til ansvar for eventuelle rødvinspletter på gulvet og slid, der overgår normalen.