Data og dybdegående analyser kan vise vejen til den gode investering

  • Research
  • Analyse
  • International

Den høje inflation har ført til ren­testig­nin­ger og usikkerhed i ver­den­s­ø­ko­no­mi­en, hvilket har betydet, at der er længere mellem sælgere og købere. Dybdegående analyser og datadrevet viden kan være en gamechanger og pege i retning af den gode investering – eller lige så vigtigt at give information om en given investering skal gennemføres. Research- & ana­ly­se­af­de­lin­gen i EDC Erhverv Poul Erik Bech kan hjælpe med dybdegående analyser ud fra et omfattende datagrundlag.

En af afdelingens fornemmeste opgaver er at hjælpe investorerne med at få et dybdegående indblik i bevægelser på ejen­doms­mar­ke­det, så kunderne kan tage velovervejede beslutninger, når de skal investere.

Joseph Alberti, Head of Research hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, fortæller: ”I bund og grund er vi en klassisk stabsfunktion med en bred vifte af opgaver, som vi løser for både interne og eksterne kunder. En af vores vigtigste opgaver er at hjælpe vores er­hvervs­mæg­le­re i hele landet, så de kan servicere vores kunder og investorerne med dybdegående og objektive analyser om det specifikke marked. Vi har adgang til markedets mest omfattende ejen­doms­spe­ci­fik­ke datagrundlag – både offentligt tilgængeligt data, internt data og eksterne kilder, som vi bruger mange ressourcer på at holde opdateret. Derfor er vi godt klædt på i forhold til at levere gen­ne­m­ar­bej­de­de og dybdegående analyser til vores kunder.”

Alsidige arbejdsopgaver
Joseph Alberti fortsætter: ”Ingen opgaver er for små eller store til os. Gennem vores omfattende datamateriale, kan vi hjælpe kunder og investorer med at blive klogere på et specifikt område. Vi kan bidrage med rapporter og dybdegående analyser om udbud og efterspørgsel, lejeanalyser, analyser af salgspriser, demografiske analyser, analyser af transak­tions­mar­ke­det, køber-/sæl­ger­rå­d­giv­ning (kommerciel due diligence), og meget mere.”

”Vores alsidighed i arbejdsopgaver kan bedst beskrives gennem de opgaver, vi har løst for forskellige virksomheder. Bl.a. har vi hjulpet Clever med at lokalisere de mest ideelle lokationer til ladestandere i Danmark. Vi hjælper pensionskasser med dybdegående og datadrevne indsigter i alle relevante forhold om pro­jek­t­ud­vik­ling, bl.a. har vi løst opgaver for PFA, PensionDanmark, PenSam og Coop. Derudover har vi hjulpet virksomheder som COPI Group og Salling Group med analyser, bl.a. due diligence om købers undersøgelse af sælgers ejendomme forud for handlens gennemførelse. En veludført due diligence minimerer risikoen for overraskelser og sikrer, at endelige forhandlinger sker på et mere oplyst grundlag.”

Research- & ana­ly­se­af­de­lin­gen står også bag udarbejdelsen af CityFact, som er 19 rapporter om en specifik by eller område i Danmark, som laves i samarbejde med vores lokale erhvervscentre rundt omkring i landet.

Internationalt perspektiv
Udover at lave rapporter og analyser for danske og nordiske virksomheder, har Research & analyse også fingeren på pulsen i et internationalt perspektiv. Den internationale afdeling i EDC Erhverv Poul Erik Bech samarbejder med en af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, JLL (Jones Lang LaSalle), og Research- & ana­ly­se­af­de­lin­gen spiller også en vigtig rolle i det samarbejde, fortæller Joseph Alberti:

”Vores internationale afdeling servicerer udenlandske kunder, der vil investere i Danmark, og danske kunder, der vil købe eller især leje lokaler i udlandet. Her er vi ofte med på råd og bidrager med rapporter og analyser om det danske marked, så vores internationale kunder kan få et retvisende billede af, hvordan landet ligger i Danmark. Vi har et tæt samarbejde med JLL, som har kastet flere store opgaver af sig. Bl.a. var vi en del af den rekordstore ejendomshandel i Norden i 2022, som køberrådgiver for Brookfield, da de gjorde deres indtog i Norden. Derudover leverer de tal til vores datasæt og indsigter fra den store verden, mens vi leverer tal og indsigter om det danske ejendomsmarked, bl.a. til udgivelsen JLL Nordic Outlook.”

To gange om året udgiver JLL rapporten Nordic Outlook, som dykker ned i ejen­doms­mar­ke­det i de fire nordiske lande, Danmark, Sverige, Norge og Finland. EDC Erhverv Poul Erik Bech bidrager med tal og indsigter om de forskellige ejen­doms­seg­men­ter på det danske marked.

Brug for viden i et udfordret marked
De sidste par år har været udfordrende for ejen­doms­mar­ke­det, hvilket har betydet, at in­sti­tu­tio­nel­le investorer og fonde kigger mere mod analyser og data, når de skal træffe beslutninger om deres investeringer, fortæller Niclas Holm, Senior Research Analyst hos EDC Erhverv Poul Erik Bech:

”Markedet er i høj grad præget af de markante inflations- og ren­testig­nin­ger, der i sagens natur har en direkte effekt på rentabilitet, da investeringer i illikvide aktiver som ejendomme i høj grad er baseret på frem­med­fi­nan­si­e­ring. Derfor er transak­tions­vo­lu­men også faldet betydeligt i 2023, faktisk hele 50% i Norden det sidste år. Det er forventningen, at in­ve­ste­rings­ak­ti­vi­te­ten vil stige igen, i takt med at inflationen kommer under kontrol og renten forventeligt falder. Usikkerheder betyder dog også et større behov for ri­si­ko­vur­de­rin­ger og analyser, hvilket betyder, at vi i øjeblikket løser særligt mange opgaver for in­sti­tu­tio­nel­le investorer og fonde, der ønsker velfunderede ressourcer og data tilgængeligt, så de kan træffe bedre in­ve­ste­rings­be­slut­nin­ger.”

Han fortsætter: ”Som investor er det afgørende at forholde sig objektivt til en investering. Med en analytisk tilgang giver vi netop vores kunder denne mulighed, da vi er med til at sikre, at potentielle investeringer bliver foretaget på et så velfunderet datagrundlag som muligt. Vi tilbyder om­rå­de­spe­ci­fik­ke analyser for hele landet, der kan tilpasses netop den enkelte investors behov. Desuden tilbyder vi dybdegående analyser af be­folk­nings­ud­vik­ling, boligudbud, transak­tions­vo­lu­men m.m., der kan hjælpe investorer med at tage de rigtige beslutninger på et velfunderet vidensgrundlag. Så kontakt os, så kan vi sammen finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe med at støtte op om jeres investeringer med dybdegående research & analyse.”

I den seneste udgave af Nordic Outlook kan du læse mere om, hvornår ejen­doms­mar­ke­det forventes at stabilisere sig igen.

Research & Analyse
Vi udarbejder skræddersyede analyser for større, in­sti­tu­tio­nel­le investorer såvel som private investorer:

  • Kommerciel Due Diligence
  • Alle relevante forhold om pro­jek­t­ud­vik­ling samt køb og drift af investerings- og bru­ge­re­jen­dom­me
  • Analyser til fx advokater, der skal have data til en boligretssag
  • Analyser af lejeniveauer og realiserede handelspriser
Research
  • Analyser af forholdet mellem udbud og efterspørgsel på større byer såvel som mindre provinsbyer
  • Analyser af boligmassens udvikling efter ejerforhold på subjektive, specifikke, afgrænsede geografiske områder
  • Vi har bl.a. løst opgaver for PFA, PensionDanmark, PenSam, Coop, COPI Group og Salling Group med analyser, bl.a. due diligence om købers undersøgelse af sælgers ejendomme forud for handlens gennemførelse.

Research & analyse
Er du interesseret i at få udarbejdet skræddersyede ana­ly­se­rap­por­ter, så kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med analyser, der kan understøtte jeres beslutninger.

Læs mere om Research & analyse på www.edc.dk/erhverv/research

Joseph Alberti, Head of Research hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, +45 58588564, joal@edc.dk
Niclas Holm, Senior Research Analyst hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, +45 58588564, niho@edc.dk